   

Asenezacinės paslaugos

 

  • Buitinių nuotekų išsiurbimas, transportavimas, utilizavimas
  • Riebalų išsiurbimas transportavimas, utilizavimas
  • Valymo įrenginių dumblo išsiurbimas, transportavimas, utilizavimas